จดหมายข่าวไฟฉายฉบับที่ 21

สวัสดีครับ งานหนึ่งที่ผมชอบไปมากที่สุดคือ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ผมชอบไปงานสัปดาห์หนังสือตั้งแต่เด็ก เป็นงานที่ผมชอบไปมากที่สุด เพราะตื่นตาตื่นใจกับหนังสือจำนวนมาก ผมเคยไปงานหนังสือที่จัดในสถานที่ต่าง ๆ และเคยไปแจกลายเซ็นนักแปลในงานหนังสือด้วย ตั้งแต่เกิด COVID-19 ผมก็ไม่ได้ไปงานสัปดาห์หนังสืออีกเลย

Read →